Bliver himmelen röd på morgonen Nyårsdag

If the Sky Turns Red in the Morning New Year’s Day
by Maria Misgeld

Voices: Eva Rune, Karin Ericsson Back, Katarina Söderlund, Maria Misgeld

Durata: 33 min

Each part of the piece – to be played in any order or simultaneously

Januarius – Bliver himmelen röd på morgonen Nyårsdag

Majus – Re Rustica

September – Proelium

Februarius – Reconciliation

Junius – Hope

Oktober – Drops

Martius – Marshäxan

Julius – Hova, hova

November – Blood Month

Aprilis – Swarm

Augustus Ignis

December – Contemplation

Om verket Bliver himmelen röd på morgonen nyårsdag

Bliver himmelen röd på morgonen Nyårsdag.
Då bliver det år stor sorg och klag.
Stor krig det år vi visserligen få,
Det betyder mycket oväder också

(Bondepraktikan, 1600-tal.)

På nyårsdagen 2020 färgades himlen stark röd vid solnedgången. Jag förundrades och läste mig till att fenomenet delvis berodde på att ljuset filtrerades genom sot och smutspartiklar i luften – ju rödare himmel dess smutsigare luft.  

Människans påverkan på klimatet, utarmning av jorden och en tynande biologisk mångfald är en skrämmande och påtaglig insikt. Musiken speglar årets tolv månader i lika många musikaliska rum. Rum av känslor inför fotavtrycken vi lämnar, genom tiden, på jorden, inför framtiden…

Kulning; en kommunikationsform förkroppsligad i naturen är ett bärande element genom hela verket och därför är mina solister folksångerskor och mästerliga kulningsimprovisatörer. De musikaliska rummen bygger på varierade grundtonsbaserade modus och teman i vilka solisterna uttrycker sig fritt. De tolv olika delarna kan lyssnas på i kronologisk ordning, men ordningen kan likväl kastas om. Alla rum kan även ljuda samtidigt två och två, flera eller alla tillsammans. 

Stort tack till Konstnärsnämnden för kompositionsstöd, Eva, Karin, Katarina för att jag fått låna era röster, Otto för inspelning och mix, Therese Banström för kreativt utbyte och digital design.

/Maria

Kontakt: info@misgeldmusic.com

Recorded and mixed by Otto Wellton, Kingside studio, Gnesta, in the summer of 2020. Mastering by Petter Berndalen. Photo by Maria Misgeld New Year’s Day 2020, STHLM. Digital design by Therese Banström. ℗©All rights reserved Maria Misgeld

With the support of the Swedish Arts Grants Committee.